Klinisk neurofysiologi i DK

Klinisk neurofysiologi er i Europa anerkendt som selvstændigt speciale i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, Spanien og Italien og som grenspeciale i Island og Portugal.

Danmark var klinisk neurofysiologi indtil 1982 et selvstændigt speciale - og har fra 1982 til 2003 været et grenspeciale til neurologi. Siden 2003 har klinisk neurofysiologi været lagt sammen med neurologi til et fælles speciale - og har nu status af at være et fagområde.

Neurofysiologiske teknikker har været under udvikling siden 1930'erne, i Danmark ikke mindst under ledelse af professor Fritz Buchthal på Rigshospitalet.

Klinisk neurofysiologi har både klinisk og teoretisk tæt relation til de øvrige neurofag: Neurologi, neurokirurgi, psykiatri samt otologi, oftalmologi og diagnostiske fag som neuroradiologi og neuropatologi. Klinisk neurofysiologi omfatter elektrofysiologisk baseret diagnostik af organiske sygdomme i det centrale og perifere nervesystem samt sygdomme i muskler samt i den neuromuskulære overgang. Neurofysiologisk diagnostik udføres primært på patienter med neuromuskulære sygdomme, epilepsi og søvnforstyrrelser samt dissemineret sklerose, men også neurotraumatologi, neuroinfektioner, smertetilstande, bevægeforstyrrelser og sjældne arvelige sygdomme. En lang række neurologiske sygdomme lader sig kun endeligt diagnosticere ved hjælp af neurofysiologiske teknikker. Symptomer, som hyppigt fører til henvisning til neurofysiologisk undersøgelse omfatter bl.a. lammelser, føleforstyrrelser, besvimelse og anfaldsfænomener. Faget bygger på nøje gennemprøvede metoder med videnskabelig evidens for metodernes grundlag og diagnostiske værdi. Selvstændig anvendelse af disse metoder kræver årelang træning under supervision. En sådan kompetence lader sig ikke erhverve sideløbende med andet dagligt klinisk arbejde, hvorfor en selvstændig ansættelse, der indebærer fuldtidsarbejde med disse teknikker er nødvendig.

Link til specialeplan for neurologi (2010)

Der er 10 (2015) klinisk neurofysiologiske afdelinger/laboratorier/afsnit i Danmark.

Inden for det neurofysiologiske fagområde er der i i Danmark ialt normeret XX overlægestillinger, XX afdelingslægestillinger, XX fagområdeuddannelsesstillinger og XX introduktionsstillinger .