DSKN årsmøde og generalforsamling - Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg - 10-11/10 2019

DSKN årsmøde 2019
Årsmødet afholdes torsdag d. 10. og fredag 11. okt. 2019 på
     Sinatur Hotel Storebælt
     Østerøvej 121
     5800 Nyborg.

DSKN generalforsamling 2019
Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 10. okt., kl. 17 i forlængelse af årsmøde-programmet. .

Tilmelding
Den elektroniske tilmelding er lukket. Ved eftertilmelding, bedes du kontante foreningens sekretær, Peter Orm Hansen.

Program for årsmødet
I år har det faglige program følgende overskrifter: (1) Den bevidstløse patient, (2) Intraoperativ monitorering og (3) faglig identitet og uddannelse. Også i år er der inviteret en udenlandsk foredragsholder.
Der vil desuden være en session med frie foredrag ('free communications').
Programmet kan ses her.

Frie foredrag
Fredag formiddag vil der være en session med frie foredrag omhandlende et klinisk eller eksperimentelt forsk­ningsprojekt inden for det neurofysiologiske fag­område.
Tilmelding til frie foredrag sker ved indsendelse af abstract til Erisela Qerama på mail-adressen: erimon@rm.dk, senest 15/8-2017. Vejledning vedr. abscract findes HER
Bestyrelsen vil udvælge et antal abstracts, og de respektive forskere inviteres derefter til at holde et kort foredrag ved årsmødet.