Ansøgning om scholarstipendium for lægestuderende

Lundbeckfonden donerer 3 scholarstipendier årligt til klinisk neurofysiologi. Stipendierne administreres af Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi i samråd med Lundbeckfonden.

Stipendierne er på 120.000 kr. plus 20.000 kr. til driftsomkostninger - og uddeles to gange årligt med ansøgningsfrist hhv. 1. april og 1. oktober.

Forskningsprojektets hovedtema skal være neurofysiologi. Både metodologiske, kliniske og prækliniske projekter kan komme i betragtning.

Ansøgningen skal indeholde ansøgningsskema med budget, vejleders CV (1 A4 side), studentens CV (½ A4 side) og projektbeskrivelse (max 5 A4 sider, 12 pitch, 1½ linjeafstand, inklusiv figurer og tabeller og eksklusiv referencer).

Ansøgningen skal skrives på dette ansøgningsskema og sendes elektronisk til formanden for Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi:
Ledende overlæge Benedikte Wanscher
Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup
telefon 38 63 25 67 eller mobil 24 87 99 09
mail: benedikte.wanscher@regionh.dk

Projektbeskrivelsen skal indeholde oplysninger om projektets baggrund, formål, hypoteser, datamateriale, metoder, organisation og tidsplan.
Stipendiet skal ansøges af projektets hovedvejleder. Hovedvejlederen skal have en akademisk tilknytning til et af de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark og opfylde fakulteternes kriterier som hovedvejleder for forskningsårsstuderende. Projektet skal gennemføres i et neurofysiologisk forskningsmiljø. Der skal på ansøgningstidspunktet være rekrutteret en lægestuderende til projektet.

Ansøgningsskema