DSKN årsmøde og generalforsamling - Hotel Haraldskær, Vejle - 30/9-1/10 2016

DSKN årsmøde 2016
Årsmødet afholdes fredag d. 30. sept. og lørdag 1. okt. på Hotel Haraldskær, Vejle.

DSKN generalforsamling 2016
Generalforsamlingen afholdes i løbet af årsmødet: Fredag d. 30. sept., kl. 17. Dagsordenen kan ses her.

Tilmelding
Den elektroniske tilmelding er lukket. Ved eftertilmelding, bedes du kontante foreningens sekretær, Peter Orm Hansen.

Program for årsmødet
I år er hovedemnerne pre- og intraoperativ neurofysiologisk monitorering, cEEG og myopati. Desuden vil der være en session med frie foredrag ('free communications'). Programmet kan ses her.

Frie foredrag
Lørdag formiddag vil der være en session med frie foredrag omhandlende et klinisk eller eksperimentelt forsk­ningsprojekt inden for det neurofysiologiske fag­område.
Tilmelding til frie foredrag sker ved indsendelse af abstract til Erisela Qerama mail-adressen: erimon@rm.dk, senest 24/8-2016. Vejledning vedr. abscract findes HER
Bestyrelsen vil udvælge 4-5 abstracts, og de respektive forskere inviteres derefter til at holde et kort foredrag ved årsmødet.